nasari_raim966 » (Deleted) » » nasari_raim966's comment

モイ!@↑オフ会?のカラオケタイム!!参加者は闇咲ちゃんと塩蔵ちゃん!
nasari_raim966

ナーサリー・ライム@低浮上かも